"POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II"
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SIERADZU
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SIERADZU
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SIERADZU
Współfinansowany w ramach programu Unii europejskiej Erasmus+
Od 1 września 2018r. do 30 listopada 2019r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował kolejny już - finansowany z Programu Erasmus+, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – projekt pt. "POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II". 

Na ten cel placówka otrzymała dofinansowanie
w wysokości 38 815,00 EUR- nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152. 

Projekt to kontynuacja działań, które placówka rozpoczęła w ubiegłym roku szkolnym realizując przedsięwzięcie z sektora Kształcenie zawodowe. 

Głównym celem Projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów
z niepełnosprawnością.

Projekt ma wpłynąć na zwiększenie liczby mobilności kadry edukacji szkolnej, podnieść ich kompetencje poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji poprzez udział
w różnorodnych specjalistycznych kursach i szkoleniach.
 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja