"POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II"

PRZYGOTOWANIE KULTUROWE, PEDAGOGICZNE, JĘZYKOWE

Nauczyciele wyjeżdżający na szkolenia zagraniczne biorą udział w przygotowaniu językowym. Pilnie szlifują swoje umiejętności  na kursie zewnętrznym prowadzonym przez Centrum Języków Obcych Galileo w Sieradzu.  
W dniu 30.01.2019r. odbyło się przygotowanie kulturowo-pedagogiczne przed wyjazdem na szkolenie do Hiszpanii. Grupa zaprezentowała prezentację, omówiono system edukacji hiszpańskiej, szczegóły kursu, plan podróży oraz wiele innych aspektów, istotnych z punktu widzenia uczestnika, międzynarodowego szkolenia.