"POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II"

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE


W dniu 15 maja 2019 r. odbyło się upowszechnianie rezultatów, w  zespole  przedmiotowym- wychowawczym,  po odbytych szkoleniach w Hiszpanii i we Włoszech  w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 


W dniu 9 października 2019 r. odbyło się upowszechnianie rezultatów w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu po odbytych szkoleniach z projektów "Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego konczenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II" oraz "Przyszłość zaczyna się dziś". Nauczyciele SOSW : Anna Kłaniecka, Beata Fogiel-Dobiecka, Danuta Piekarczyk-Cola, Marlena Chudecka, Maria Wika oraz Zbigniew Flanek zaprezentowali się w ramach Akademii Wychowawcy i przekazali swoją , pozyskaną na szkoleniach,  wiedzę i doświadczenie.

http://wodnsieradz.pl/8-aktualnosci/484-akademia-wychowawcow-otwarte-wystapienia