"POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II"

KONTAKT
KOORDYNATOR PROJEKTU: LILIANNA KRYSTKIEWICZ

TEL. +48 507 199 473

E-MAIL:
lk16@wp.pl