"POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II"

SZKOLENIE W GRECJI I NA MALCIE

             

W kwietniu i maju odbyły się kolejne i zarazem ostatnie już 2 szkolenia w ramach projektu „Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II” . Pierwsze z nich zrealizowano w dniach 07-13.04.2019r. w Grecji, natomiast drugie w dniach 07-12.05.2019r. na Malcie. Tematyka szkolenia w Grecji dotyczyła specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym identyfikacji niepełnosprawności, rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, w tym prewencji przedwczesnego kończenia nauki oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów, którzy mają problemy między innymi takie jak: trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, zaburzenia komunikacji, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia sensoryczne, ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Instytucją szkolącą było Areadne.W Grecji grupa nauczycieli z SOSW szkoliła się wspólnie z nauczycielami z Cypru, Rumunii, Niemiec, Finlandii. Z kolei druga grupa odbyła szkolenie na Malcie, gdzie tematyką szkolenia była Harmonia i Nauka („Harmony and Learning”). Uczestniczki  poznawały techniki mediacji i negocjacji dotyczące promowania harmonii poprzez zarządzanie klasą i techniki mediacji w celu ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki. Efektem było nabycie  nowej wiedzy z zakresu nieformalnych metod pracy z grupą, np. Onion Values, Pot of Identity, model ARCS, Elevator Pitch, metoda Carusela. Poza Polakami w szkoleniu uczestniczyli Rumunii, Islandczycy, Irlandczycy, Chorwaci, Słowacy i Cypryjczycy. Ponadto wszyscy uczestnicy szkoleń zapoznali się z systemami  edukacyjnych krajów uczestniczących, kulturą i tradycją innych państw. Nauczyciele promowali działalność SOSW i zaprezentowali polski system edukacji. W tych 2 szkoleniach wzięło udział 10 nauczycieli Ośrodka. Projekt jest finansowany z programu Erasmus + , współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152. Szkolenia zagraniczne mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.